Proiect POR SMIS 109956

 

Desfiintare constructii C1, C2 si construire spatii birouri P+2”,

cod SMIS 109956

 

La data de 24 mai 2018, a fost semnat contractul de finanţare nr. 2184, între SC EUROPROJECT PARTNER SRL, în calitate de beneficiar, pe de o parte, şi Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, şi Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pe de altă parte.

 

Astfel, începând cu 24 mai 2018, SC EUROPROJECT PARTNER SRL derulează proiectul „DESFIINTARE CONSTRUCTII C1, C2 SI CONSTRUIRE SPATII BIROURI P+2”, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta consolidarea pozitiei Europroject Partner SRL, pe piata locala, în urmatorii 5 ani.

Investiția propusa prin proiect are în vedere diversificarea activității curente a firmei prin oferirea de servicii arhitectură, aceasta activitate având atribuit codul CAEN 7111 Activități de arhitectura.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Cresterea cifrei de afaceri cu 64,7% față de anul 2016, în termen de 1 an fiscal de la finalizarea proiectului.

2. Diversificarea activității curente a EUROPROJECT PARTNER S.R.L., prin prestarea de servicii de arhitectura si consultanța arhitecturală precum si planificare urbana si rurala si consultana urbanism si amenajarea teritoriului în termen de 12 luni de la finalizarea proiectului si menținerea pe o perioada de înca 3 ani de operare.

3. Cresterea numărului mediu de salariați ai EUROPROJECT PARTNER S.R.L de la 9 la 12, față de anul 2016, la finalul investitiei, si menținerea acestuia pe o perioada de înca 3 ani de operare.

Locul de implementare a proiectului este în Municipiul Târgoviste, strada Justiției, nr. 31, judetul Dâmbovita.

Rezultatele proiectului:

Cifra de afaceri cu 64,7% mai mare faþa de anul 2016, în termen de 1 an fiscal de la finalizarea proiectului, pentru EUROPROJECT PARTNER SRL.

Activitate diversificata prin prestarea de servicii de arhitectura si consultanþa arhitecturala precum si planificare urbana si rurala si consultanþa urbanism si amenajarea teritoriului, si menþinuta pentru o perioada de înca 3 ani de operare.

 

Perioada de implementare a proiectului este de 43 luni, respectiv intre 01 septembrie 2016 și 31 martie 2020..

Valoarea totală a proiectului este de 1.670.701,26 lei, din care:

  • 1.081.883,00 lei - valoarea totala eligibilă compusă din: 735.680,44 lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 129.825,96 lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național si 216.376,60 lei - valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului;

  • 588.818,26 lei - valoarea neeligibilă inclusiv TVA.

 

Detalii suplimentare referitoare la proiect pot fi oferite de dna Dojana Ana, manager proiect, telefon: 0722452273, e-mail andigabid2000@yahoo.com.

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro (http://www.fonduri-ue.ro), www.inforegio.ro (http://www.inforegio.ro), precum și www.facebook.com/inforegio.ro (http://www.facebook.com/inforegio.ro).

 

 

Achizitii Europroject Partner

28 May 2015 –


Anunt si Documentatia pentru ofertanti16 April 2015 –


Anunt si Documentatia pentru ofertanti9 April 2015 –


Anunt si Documentatia pentru ofertanti9 April 2015 –


Anunt si Documentatia pentru ofertanti18 March 2015 –


Anunt si Documentatia pentru ofertanti22 January 2015 –


Anunt si Documentatia pentru ofertanti24 July 2014 –


Anunt si Documentatia pentru ofertanti2 July 2014 –


Anunt si Documentatia pentru ofertanti4 May 2014 –


Anunt si Documentatia pentru ofertanti28 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de intretinere si reparare mijloace de transport pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti26 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de furnizare echipamente IT (copiator multifunctional, laptopuri, videoproiector) pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti13 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de intretinere echipamente IT pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selectie si plasare a fortei de munca ” Anunt si Documentatia pentru ofertanti09 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii editare si tiparire materiale publicitare: flyere, afise, raport de cercetare pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selectie si plasare a fortei de munca ” Anunt si Documentatia pentru ofertanti07 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii organizare evenimente pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selectie si plasare a fortei de munca” Anunt si Documentatia pentru ofertanti07 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de promovare prin presa scrisa pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selectie si plasare a fortei de munca ” Anunt si Documentatia pentru ofertanti Anunt si Documentatia pentru ofertanti17 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: Achiziţie consumabile de birou pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/134547, „O sansa in plus pentru tineri” Anunt si Documentatia pentru ofertanti16 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: Achiziţie consumabile de birou pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti02 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: „Achiziție servicii de audit financiar” în vederea implementării activităţilor aferente proiectului POSDRU /129/5.1/G/135272 „Dezvoltare Centru de selecție şi plasare a forței de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti02 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: „Achiziție servicii de expertiză contabilă” în vederea implementării activităţilor aferente proiectului POSDRU /129/5.1/G/135272 „Dezvoltare Centru de selecție şi plasare a forței de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti02 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: „Achiziție combustibil auto/bonuri valorice” în vederea implementării activităţilor aferente proiectului POSDRU /129/5.1/G/135272 “Dezvoltare Centru de selecție şi plasare a forței de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti02 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: „Achiziție combustibil auto/bonuri valorice” în vederea implementării activităţilor aferente proiectului POSDRU /129/5.1/G/134547 “O șansă în plus pentru tineri” Anunt si Documentatia pentru ofertantiMergi la...

Servicii oferite