• Europroject Partner

    Europroject Partner

    Management presupune „a ști exact ce doresc să facă oamenii și a-i supraveghea ca ei să realizeze aceasta pe calea cea mai bună și mai ieftină”
    Frederick W. Taylor

Despre Noi

S.C. EUROPROJECT PARTNER S.R.L. este o companie înfiinţată în anul 2007, cu scopul iniţial de a furniza servicii de project design şi de a oferi consultanţă în management de proiect pentru diferite categorii de beneficiari, în cadrul unor proiecte complexe de infrastructură, derulate cu sprijin financiar nerambursabil, din partea Uniunii Europene.

Pe parcursul celor 7 ani de activitate, S.C. EUROPROJECT PARTNER S.R.L. şi-a diversificat activitatea oferind, în prezent, la cele mai înalte standarde de profesionalism, urmatoarele categorii de servicii:

• Identificarea surselor de finanţare pentru proiecte
• Scrierea de proiecte pentru finanţare şi depunerea acestora
• Consultanţă pentru implementarea proiectelor
• Consultanţă şi asistenţă la realizarea procedurilor de achiziţie publică
• Întocmirea de Planuri de Afaceri
• Realizarea de Strategii de Dezvoltare
• Analiza ocupaţională,
• Elaborarea de standarde ocupaţionale
• Realizarea de strategii de dezvoltare a resurselor umane
• Recrutarea şi selecţia personalului
• Evaluarea personalului
• Formare profesională a adulţilor autorizată

Prin prisma calităţii serviciilor oferite, S.C. EUROPROJECT PARTNER S.R.L. şi-a lărgit, progresiv, atât portofoliul de clienţi cât mai ales aria de domenii de specialitate acoperite, atât în domeniul consultanţei pe fonduri europene cât şi în domeniul resurselor umane. Astfel, la momentul actual societatea poate concepe, depune spre aprobare sau manageria proiecte din toate domeniile de activitate finanţate din fonduri europene.

In domeniul resurselor umane S.C. EUROPROJECT PARTNER S.R.L.poate oferi servicii extrem de elaborate de analiză ocupaţională, elaborare standarde ocupaţionale, realizare strategii de dezvoltare a resurselor umane, servicii de recrutare şi selecţie a personalului, evaluare personal,formare profesională autorizată.

În perioada anilor 2007 - 2014, atât prin eforturi financiare proprii, cât şi în urma accesării unor finanţări nerambursabile din fonduri structurale, S.C. EUROPROJECT PARTNER S.R.L. şi-a creat infrastructura necesară desfăşurării unor servicii la un nivel de calitate superior.

În ceea ce priveşte resursele umane S.C. EUROPROJECT PARTNER S.R.L. a atras permanent specialişti cu experienţă din rândul administraţiei publice, al ONG-urilor, al IMM-urilor, al structurilor care s-au ocupat cu gestionarea fondurilor Phare şi post-aderare, care au devenit angajaţi permanenţi, ceea ce i-a asigurat un domeniu larg de expertiză.
Specialiştii au o experienţă bogată în domeniul managementului proiectelor cu finanţare europeană şi guvernamentală, obţinută atât în proiectele finanţate prin Programul PHARE ori de Guvernul României sau autorităţile administraţiei publice locale, cât şi în proiectele finanţate prin programele operaţionale post-aderare.
La personalul permanent se adaugă colaboratorii, specialişti din diverse domenii de interes, acoperindu-se astfel necesarul de experţi pe termen scurt cu expertiză în toate domeniile proiectelor cu finanţare nerambursabilă.
S.C. EUROPROJECT PARTNER S.R.L. colaborează cu diverse firme de proiectare în întocmirea studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice specifice diverselor investiţii vizate de beneficiari construcţii civile, drumuri, poduri, reţele de apă, canalizare, parcuri, amenajări peisagistice etc.
S.C. EUROPROJECT PARTNER S.R.L. are implementat sistemul de managment al calităţii ISO 9001:2008 şi sistemul de management de mediu ISO 14001:2005, certificat de IQ NET şi SRAC, pentru:
- servicii de întocmire a documentaţiilor pentru accesarea de fonduri
- consultanţă în managementul proiectelor cu finanţare internă şi internaţională
- activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea

 

Achizitii Europroject Partner

29 mai 2015 – Anunt procedura de incredintare directa


Anunt procedura de incredintare directa avand ca obiect: Achiziţie servicii de inchiriere sali pentru desfasurare curs practic de manichiurist-pedichiurist in localitatea Moreni, jud. Dambovita, in vederea implementarii activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272 „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti17 aprilie 2015 – Raspuns solicitare clarificari in atentia tuturor operatorilor economici interesati


-Raspuns solicitare clarificari in atentia tuturor operatorilor economici interesati- Procedura de incredintare directa avand ca obiect: Achiziţie  servicii de inscriptionare materiale consumabile necesare derulare cursuri de calificare, pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272,„Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti9 aprilie 2015 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Pentru procedura de incredintare directa avand ca obiect: Achiziţie produse informative si de promovare roll-up, pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţieşi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti9 aprilie 2015 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Pentru procedura de incredintare directa avand ca obiect: Achiziţieservicii de inscriptionare materiale consumabile necesare derulare cursuri de calificare,  pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272,  „Dezvoltare Centru de selecţieşi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti18 martie 2015 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Pentru procedura de incredintare directa avand ca obiect: Achiziţie servicii de expertiza contabila pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti23 ianuarie 2015 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie materiale consumabile de birou (act aditional 2) pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti25 iulie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Ca urmare a nedepunerii de oferte  în cadrul procedurii de Încredințare directă pentru: Achiziţie servicii de leasing financiar autoturism pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă“,  organizată de EUROPROJECT PARTNER SRL  la data de 10.07.2014, se anulează respectiva procedura. Se relansează procedura de Încredințare directă pentru: Achiziţie servicii de leasing financiar autoturism pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă Anunt si Documentatia pentru ofertanti3 iulie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de leasing financiar autoturism pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă Anunt si Documentatia pentru ofertanti5 mai 2014 – Anunt licitatie Europroject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie articole de papetarie necesare derulare cursuri calificare pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti28 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de intretinere si reparare mijloace de transport pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti26 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de furnizare echipamente IT (copiator multifunctional, laptopuri, videoproiector) pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti13 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de intretinere echipamente IT pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selectie si plasare a fortei de munca ” Anunt si Documentatia pentru ofertanti09 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii editare si tiparire materiale publicitare: flyere, afise, raport de cercetare pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selectie si plasare a fortei de munca ” Anunt si Documentatia pentru ofertanti07 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii organizare evenimente pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selectie si plasare a fortei de munca” Anunt si Documentatia pentru ofertanti07 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de promovare prin presa scrisa pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selectie si plasare a fortei de munca ” Anunt si Documentatia pentru ofertanti Anunt si Documentatia pentru ofertanti17 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: Achiziţie consumabile de birou pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/134547, „O sansa in plus pentru tineri” Anunt si Documentatia pentru ofertanti16 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: Achiziţie consumabile de birou pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti02 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: „Achiziție servicii de audit financiar” în vederea implementării activităţilor aferente proiectului POSDRU /129/5.1/G/135272 „Dezvoltare Centru de selecție şi plasare a forței de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti02 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: „Achiziție servicii de expertiză contabilă” în vederea implementării activităţilor aferente proiectului POSDRU /129/5.1/G/135272 „Dezvoltare Centru de selecție şi plasare a forței de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti02 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: „Achiziție combustibil auto/bonuri valorice” în vederea implementării activităţilor aferente proiectului POSDRU /129/5.1/G/135272 “Dezvoltare Centru de selecție şi plasare a forței de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti02 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: „Achiziție combustibil auto/bonuri valorice” în vederea implementării activităţilor aferente proiectului POSDRU /129/5.1/G/134547 “O șansă în plus pentru tineri” Anunt si Documentatia pentru ofertantiMergi la...

Servicii oferite