Portofoliu

Proiecte pentru care EUROPROJECT PARTNER a realizat documentaţia de finaţare şi care au obţinut finanţare:

 • „Extindere Școala Generală nr. 1 Titu", Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie (DMI) 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, beneficiar: UAT Oraşul Titu, jud. Dâmboviţa.
 • „Reţea de alimentare cu apă, reţea de apă menajeră şi staţii de epurare, centru de zi pentru persoane care necesită ajutor social, extindere reţele publice locale de alimentare cu gaze naturale, modernizare drumuri săteşti, păstrarea tradiţiei culturale în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Brâncoveanu", APDRP, PNDR, Măsura 3.2.2 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, beneficiar: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Brâncoveanu - Comuna Potlogi, jud. Dâmboviţa.
 • „Reabilitare şi mansardare corp vechi, reabilitare bază sportivă - Şcoala nr. 2, Titu", POR 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, beneficiar: UAT Oraşul Titu, jud. Argeş.
 • „Staţie transfer deşeuri şi achiziţia de utilaje pentru colectarea deşeurilor menajere, alimentare cu apă şi canalizare în sistem centralizat, centru de zi pentru persoanele care necesită ajutor social şi renovare obiective culturale Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco Muntenia", APDRP, PNDR, Măsura 3.2.2 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, beneficiar: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco Muntenia - Comuna Prundu, jud. Giurgiu.
 • „Construire Școală cu 22 săli de clasă și reabilitare și modernizare clădire internat la Grupul Școlar Goga Ionescu din Orașul Titu, județ Dâmbovița", POR 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, beneficiar: UAT Oraşul Titu, jud. Dâmboviţa.
 • „Reţele de canalizare şi staţie de epurare, extindere reţele de apă sat Copaciu, modernizare cămin cultural Ghimpaţi, înfiinţare centru de zi Ghimpaţi, târg săptămânal, modernizare drumuri de interes local în comuna Ghimpaţi jud Giurgiu", proiect finanţat prin APDRP, PNDR, Măsura 3.2.2 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, beneficiar: Comuna Ghimpaţi, jud. Giurgiu.
 • „Înfiinţare sistem centralizat alimentare cu apă în satele Clejani şi Podu Doamnei; sistem de canalizare menajeră şi staţie de epurare în satele Clejani şi Podu Doamnei; centru de îngrijire a copiilor tip after school; dotare cămin cultural cu costume populare, comuna Clejani, judeţul Giurgiu", APDRP, PNDR, Măsura 3.2.2 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, beneficiar: Comuna Clejani, jud. Giurgiu.
 • "Dezvoltarea zonei turistice Pucioasa - reabilitare şi modernizare drumuri de interes local în staţiunea turistică Pucioasa", POR 2007-2013, Axa prioritară 5, DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice, beneficiar: Oraşul Pucioasa, jud. Dâmboviţa.
 • „Centru local de informare turistică şi dezvoltarea serviciilor turistice comuna Potlogi, Judeţ Dâmboviţa" APDRP, PNDR, Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice" beneficiar COMUNA POTLOGI, judeţul Dâmboviţa
 • "Achiziţie utilaje pentru dotarea serviciului public de deszăpezire, întreţinere drumuri şi spaţii verzi" APDRP, PNDR, Măsura 41.322 L - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale pentru proiectul beneficiar Comuna Potlogi, judeţul Dâmboviţa
 • „Modernizare străzi în satul Româneşti, comuna Potlogi, judeţul Dâmboviţa" APDRP, PNDR Măsura 41.322 L - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale beneficiar Comuna Potlogi, judeţul Dâmboviţa
 • „Înfiinţare parc în comuna Odobeşti, judetul Dâmboviţa" APDRP, PNDR Măsura 41.322 L - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, beneficiar Comună Odobesti, judeţul Dâmboviţa
 • „Modernizare drumuri săteşti în comuna Odobeşti" APDRP, PNDR Măsura 41.322 L - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, beneficiar Comuna Odobesti, judeţul Dâmboviţa
 • „Modernizare străzi în comuna Costeștii din Vale, județul Dâmbovița" APDRP, PNDR Măsura 41.322 L - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, beneficiar Comuna Costestii din Vale, judeţul Dâmboviţa
 • „Construire spaţiu de joacă pentru copii sat Mărunţisu, comuna Costestii din Vale, judeţul Dâmboviţa" APDRP, PNDR Măsura 41.322 L - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, beneficiar Comuna Costeştii din Vale, judeţul Dâmboviţa
 • "Reabilitare şi modernizare drumuri locale, str. Campulet, Fagetel si Glodului, comuna Sotânga, judeţul Dâmboviţa" APDRP, PNDR Măsura 41.322 L - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, beneficiar Comuna Şotânga, judeţul Dâmboviţa
 • „Reabilitare şi modernizare drumuri locale în comuna Sotânga, judeţul Dâmboviţa, în lungime de 1,075 km" APDRP, PNDR Măsura 41.322 L - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, beneficiar Comuna Şotânga, judeţul Dâmboviţa
 • „Modernizare şi reabilitare strada Olimpiei, comuna Vulcana Pandele, judeţul Dâmboviţa" APDRP, PNDR Măsura 41.322 L - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, beneficiar Comuna Vulcana Pandele, judeţul Dâmboviţa
 • „Reabilitare Şcoala Cu Clasele I-VIII Comuna Corneşti, Sat Corneşti, Jud. Dâmboviţa, Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară3 "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" Domeniul de intervenţie3.4 "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă", beneficiar comuna Cornesti, judeţul Dâmboviţa
 • „Reabilitarea Liceului tehnologic energetic Câmpina -Prahova" , Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă , beneficiar Primaria Câmpina jud. Prahova
 • „Reabilitare Şcoală generală Comuna Tătărani", Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă , beneficiar Primaria Tătărani jud. Dâmboviţa
 • „Dezvoltarea capacităţii administrative pentru administraţia publică locală din Oraşul Titu , jud. Dâmboviţa „ , Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritara 1 Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul de interventie 1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, Operatiunera Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc
 • „Centru IT - Service hardware şi software", POR 2007-2013, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local", Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor", beneficiar: Flax Computers SRL Târgovişte, jud. Dâmboviţa.
 • „Înfiintare seră în comuna Şotânga" APDRP, PNDR măsura 121 Dezvoltarea exploataţiilor agricole, beneficiar SC MISTRO DB SRL, judeţ Dâmboviţa
 • „Construcţie cu destinaţie service auto prin APDRP, PNDR măsura 312 "Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi" beneficiar S.C.MASTER RED SRL judeţ Dâmboviţa
 • „Dezvoltarea SC Atopum Invest Com SRL prin achiziţie de buldoexcavatoare cu anexe" Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local" Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor" beneficiar SC ATOPUM INVEST S.R.L, judeţul Dâmboviţa
 • "Dezvoltarea SC C & I Trans Europe SRL prin achiziţie de utilaje". Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local"Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor", beneficiar SC C & I TRANS EUROPE S.R.L, judeţul Dâmboviţa
 • „Dezvoltarea SC Donna SRL prin achizitie de utilaje moderne" PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local "Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor"
 • „Dezvoltarea SC Latcost SRL prin achiziţie de utilaje moderne" PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local"Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor"
 • „Dezvoltarea SC Montaj Paladiu SRL prin achiziţia de utilaje moderne„ PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local"Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor"
 • „Dezvoltarea SC Negoescu Brandus Com SRL prin achiziţia de utilaje moderne „ PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local "Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor"
 • „Dezvoltarea SC Sava Serv Construct SRL prin achiziţie de utilaje moderne" PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local "Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor"
 • „Dezvoltarea SC Steeltechexpert SRL prin achiziţia de utilaje moderne „ PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local "Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor"
 • „Dezvoltarea SC Strong Stefcons SRL prin achizitia de utilaje moderne" PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local"Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor"
 • "Târgovişte Business Park" PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local", Domeniul de intervenţie 4.1. „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală", beneficiar SC PRINCO GRUP SA Bucureşti
 • „Centru rezidential de asistenta medico-sociala pentru persoane varstnice" PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie 3.2 - Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, beneficiar Asociatia Suflet pentru Oameni Targoviste


Proiecte pentru care s-a asigurat sau se asigura consultanţă în perioada de implementare:

 • „Extindere Școala Generală nr. 1 Titu", Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie (DMI) 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, beneficiar: UAT Oraşul Titu, jud. Dâmboviţa.
 • „Reabilitare şi mansardare corp vechi, reabilitare bază sportivă - Şcoala nr. 2, Titu", POR 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, beneficiar: UAT Oraşul Titu, jud. Argeş.
 • „Construire Școală cu 22 săli de clasă și reabilitare și modernizare clădire internat la Grupul Școlar Goga Ionescu din Orașul Titu, județ Dâmbovița", POR 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, beneficiar: UAT Oraşul Titu, jud. Dâmboviţa.
 • "Crearea unui parc de utilitate publică în cartierul Creangă", POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", DMI 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană", beneficiar: Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti.
 • „Amenajare arhitecturală şi peisagistică în zona Baicului", POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", DMI 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană", beneficiar: Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti.
 • „Sistem de supraveghere video şi management informaţional pentru creşterea siguranţei sociale şi prevenirea criminalităţii în arealul Baicului", POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", DMI 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană", beneficiar: Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti.
 • „Sistem de supraveghere video şi management informaţional pentru creşterea siguranţei sociale şi prevenirea criminalităţii în arealul Ion Creangă", POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", DMI 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană", beneficiar: Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti.
 • „Modernizare străzi zona Baicului (24 străzi)", POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", DMI 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană", beneficiar: Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti.
 • „Reţea de alimentare cu apă, reţea de apă menajeră şi staţii de epurare, centru de zi pentru persoane care necesită ajutor social, extindere reţele publice locale de alimentare cu gaze naturale, modernizare drumuri săteşti, păstrarea tradiţiei culturale în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Brâncoveanu", APDRP, PNDR, Măsura 3.2.2 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, beneficiar: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Brâncoveanu - Comuna Potlogi, jud. Dâmboviţa.
 • „Alimentare cu apă, reţele de canalizare şi staţie de epurare menajeră Comuna Niculeşti, Judeţul Dâmboviţa", Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Măsura 3.2.2 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, beneficiar: Comuna Niculeşti, jud. Dâmboviţa.
 • „Staţie transfer deşeuri şi achiziţia de utilaje pentru colectarea deşeurilor menajere, alimentare cu apă şi canalizare în sistem centralizat, centru de zi pentru persoanele care necesită ajutor social şi renovare obiective culturale „ Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco Muntenia", APDRP, PNDR, Măsura 3.2.2 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, beneficiar: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco Muntenia - Comuna Prundu, jud. Giurgiu.
 • „Creare Parc Lunca Argeşului", POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", DMI 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană, beneficiar: Municipiul Piteşti, jud. Argeş.
 • „Modernizare pod peste Râul Doamnei", POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", DMI 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană, beneficiar: Municipiul Piteşti, jud. Argeş.
 • „Modernizare Parc Ştrand", POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", DMI 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană, beneficiar: Municipiul Piteşti, jud. Argeş.
 • „Implementarea unui sistem de supraveghere video pentru creşterea siguranţei cetăţenilor din oraşul Mioveni", POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", DMI 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Centre urbane, beneficiar: Oraşul Mioveni, jud. Argeş.
 • „Reţele de canalizare şi staţie de epurare, extindere reţele de apă sat Copaciu, modernizare cămin cultural Ghimpaţi, înfiinţare centru de zi Ghimpaţi, târg săptămânal, modernizare drumuri de interes local în comuna Ghimpaţi jud Giurgiu", proiect finanţat prin APDRP, PNDR, Măsura 3.2.2 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, beneficiar: Comuna Ghimpaţi, jud. Giurgiu.
 • „Înfiinţare sistem centralizat alimentare cu apă în satele Clejani şi Podu Doamnei; sistem de canalizare menajeră şi staţie de epurare în satele Clejani şi Podu Doamnei; centru de îngrijire a copiilor tip after school; dotare cămin cultural cu costume populare, comuna Clejani, judeţul Giurgiu", APDRP, PNDR, Măsura 3.2.2 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, beneficiar: Comuna Clejani, jud. Giurgiu
 • "Modernizare drumuri comunale: DC VI Gorgota; DC9 VI Ogrea; DC9 Tinoasa; DC 10 Valea lui Dan; DC Moşia Mică, DC2 Băceşti; Reabilitare şi dotare cămin cultural VL Cricov, comsuna Valea Lungă şi înfiinţare centru de asistenţă după programul şcolar", APDRP, PNDR, măsura 3.2.2, beneficiar: Comuna Valea Lungă, jud. Dâmboviţa.
 • „Prima înfiinţare reţea publică de apă uzată, îmbunătăţirea reţelei publice de apă, îmbunătăţire drumuri comunale şi vicinale, prima înfiinţare şi dotare centru de asistenţă după programul şcolar şi dotare cămin cultural în comuna Şuici, judeţul Argeş", APDRP, PNDR, Măsura 3.2.2 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, beneficiar: Comuna Şuici, judeţul Argeş.
 • „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale Colegiul Naţional Constantin Cantacuzino", POR 2007-2013, Axa prioritară 3 Îmbunătăţirea infrastucturii sociale, DMI 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, beneficiar: Municipiul Târgovişte, jud. Dâmboviţa.
 • „Consolidare, reabilitare şi modernizare Grup Şcolar Voievodul Mircea din municipiul Târgovişte", POR 2007-2013, Axa prioritară 3 Îmbunătăţirea infrastucturii sociale, DMI 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, beneficiar: Municipiul Târgovişte, jud. Dâmboviţa.
 • "Complex turistic de nataţie Târgovişte"- POR 2007-2013, Axa prioritară 5, DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si creşterii calităţii serviciilor turistice, beneficiar: Municipiul Târgovişte, jud. Dâmboviţa.
 • „Reabilitarea si modernizarea unor străzi urbane din oraşul Măgurele, judeţul Ilfov", POR 2007-2013, Axa prioritară 2 „Imbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale", DMI 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane-inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură", beneficiar: Oraşul Măgurele, judeţul Ilfov.
 • „Servicii de gestionare a relaţiilor cu grupul ţinta pentru implementarea proiectului „Instrumente strategice pentru ocupare în industria turismului", Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare", DMI 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare", beneficiar: Judeţul Dâmboviţa (prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa).
 • „Realizarea Parcului Municipal Ploieşti Vest", POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", DMI 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană", beneficiar Municipiul Ploieşti, jud. Prahova.
 • "Extindere și modernizare Centru rezidențial pentru persoane vârstnice Comuna Conțești, sat Mereni, județul Dâmbovița", POR 2007-2013, Axa prioritară 3 Îmbunătăţirea infrastucturii sociale, DMI 3.2, beneficiar: Comuna Conţeşti, jud. Dâmboviţa.
 • "Dezvoltarea zonei turistice Pucioasa - reabilitare şi modernizare drumuri de interes local în staţiunea turistică Pucioasa", POR 2007-2013, Axa prioritară 5, DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si creşterii calităţii serviciilor turistice, beneficiar: Oraşul Pucioasa, jud. Dâmboviţa.
 • „Modernizare spaţii existente si extindere construcţie parter Centrul Social Gaeşti", Axa prioritară 3 Îmbunătăţirea infrastucturii sociale, DMI 3.2, beneficiar: Consiliul Judeţean Dâmboviţa, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa.
 • „Centrul multifuncțional de resurse și servicii pentru adulți cu handicap Dâmbovița", POR 2007-2013, Axa prioritară 3 Îmbunătăţirea infrastucturii sociale, DMI 3.2, beneficiar: Consiliul Judeţean Dâmboviţa, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa.
 • „Modernizare drumuri in oraşul Voluntari, judeţul Ilfov", Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", DMI 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Centre urbane, beneficiar: Parteneriatul dintre Oraşul Voluntari şi Judeţul Ilfov.
 • "Construirea, extinderea, consolidarea si modernizarea cladirilor Campusului pentru Invaţământul Profesional şi Tehnic- Grup Şcolar Vintila Brătianu in comuna Dragomireşti Vale, judeţul Ilfov", POR 2007-2013, Axa prioritară 3 Îmbunătăţirea infrastucturii sociale, DMI 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, beneficiar: Comuna Dragomireşti, judeţul Ilfov.
 • „Centru local de informare turistică şi dezvoltarea serviciilor turistice comuna Potlogi, judeţul Dâmboviţa" APDRP, PNDR, Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice" beneficiar COMUNA POTLOGI, judeţul Dâmboviţa
 • "Achiziţie utilaje pentru dotarea serviciului public de deszăpezire, intreţinere drumuri şi spaţii verzi" APDRP, PNDR, Măsura 41.322 L - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale pentru proiectul beneficiar Comuna Potlogi, judeţul Dâmboviţa
 • „Modernizare străzi în satul Româneşti, comuna Potlogi, judeţul Dâmboviţa" APDRP, PNDR Măsura 41.322 L - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale beneficiar Comuna Potlogi, judeţul Dâmboviţa
 • „Înfiintare parc în comuna Odobeşti, judeţul Dâmboviţa" APDRP, PNDR Măsura 41.322 L - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, beneficiar Comuna Odobeşti, judeţul Dâmboviţa
 • „Modernizare drumuri săteşti în comuna Odobeşti" APDRP, PNDR Măsura 41.322 L - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, beneficiar Comuna Odobeşti, judeţul Dâmboviţa
 • „Modernizare străzi în comuna Costeștii din Vale, județul Dâmbovița" APDRP, PNDR Măsura 41.322 L - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, beneficiar Comuna Costeştii din Vale, judeţul Dâmboviţa
 • „Construire spatiu de joaca pentru copii sat Marunţisu, comuna Costeştii din Vale, judeţul Dâmboviţa" APDRP, PNDR Măsura 41.322 L - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, beneficiar Comuna Costeştii din Vale, judeţul Dâmboviţa
 • "Reabilitare şi modernizare drumuri locale, str. Câmpuleţ, Făgeţel si Glodului, comuna Şotânga, judeţul Dâmboviţa" APDRP, PNDR Măsura 41.322 L - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, beneficiar Comuna Şotânga, judeţul Dâmboviţa
 • „Reabilitare si modernizare drumuri locale în comuna Şotânga, judeţul Dâmboviţa, în lungime de 1,075 km" APDRP, PNDR Măsura 41.322 L - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, beneficiar Comuna Şotânga, judeţul Dâmboviţa
 • „Modernizare şi reabilitare strada Olimpiei, comuna Vulcana Pandele, judeţul Dâmboviţa" APDRP, PNDR Măsura 41.322 L - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, beneficiar Comuna Vulcana Pandele, judeţul Dâmboviţa
 • „Dezvoltarea capacităţii administrative pentru administraţia publică locală din Oraşul Titu , jud. Dâmboviţa „ , Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritara 1 Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul de interventie 1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, Operaţiunea Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc
 • „Centru IT - Service hardware şi software", POR 2007-2013, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local", Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor", beneficiar: Flax Computers SRL Târgovişte, jud. Dâmboviţa.
 • Dezvoltarea SC Donna SRL prin achiziţie de utilaje moderne PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local "Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor"
 • Dezvoltarea SC Negoescu Branduş Com SRL prin achiziţia de utilaje moderne PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local"Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor"
 • Dezvoltarea SC Anion-Com-Impex SRL prin achiziţia unor echipamente specifice lucrărilor de instalaţii electrice PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local"Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor"

 

Achizitii Europroject Partner

29 mai 2015 – Anunt procedura de incredintare directa


Anunt procedura de incredintare directa avand ca obiect: Achiziţie servicii de inchiriere sali pentru desfasurare curs practic de manichiurist-pedichiurist in localitatea Moreni, jud. Dambovita, in vederea implementarii activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272 „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti17 aprilie 2015 – Raspuns solicitare clarificari in atentia tuturor operatorilor economici interesati


-Raspuns solicitare clarificari in atentia tuturor operatorilor economici interesati- Procedura de incredintare directa avand ca obiect: Achiziţie  servicii de inscriptionare materiale consumabile necesare derulare cursuri de calificare, pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272,„Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti9 aprilie 2015 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Pentru procedura de incredintare directa avand ca obiect: Achiziţie produse informative si de promovare roll-up, pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţieşi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti9 aprilie 2015 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Pentru procedura de incredintare directa avand ca obiect: Achiziţieservicii de inscriptionare materiale consumabile necesare derulare cursuri de calificare,  pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272,  „Dezvoltare Centru de selecţieşi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti18 martie 2015 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Pentru procedura de incredintare directa avand ca obiect: Achiziţie servicii de expertiza contabila pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti23 ianuarie 2015 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie materiale consumabile de birou (act aditional 2) pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti25 iulie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Ca urmare a nedepunerii de oferte  în cadrul procedurii de Încredințare directă pentru: Achiziţie servicii de leasing financiar autoturism pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă“,  organizată de EUROPROJECT PARTNER SRL  la data de 10.07.2014, se anulează respectiva procedura. Se relansează procedura de Încredințare directă pentru: Achiziţie servicii de leasing financiar autoturism pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă Anunt si Documentatia pentru ofertanti3 iulie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de leasing financiar autoturism pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă Anunt si Documentatia pentru ofertanti5 mai 2014 – Anunt licitatie Europroject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie articole de papetarie necesare derulare cursuri calificare pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti28 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de intretinere si reparare mijloace de transport pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti26 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de furnizare echipamente IT (copiator multifunctional, laptopuri, videoproiector) pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti13 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de intretinere echipamente IT pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selectie si plasare a fortei de munca ” Anunt si Documentatia pentru ofertanti09 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii editare si tiparire materiale publicitare: flyere, afise, raport de cercetare pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selectie si plasare a fortei de munca ” Anunt si Documentatia pentru ofertanti07 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii organizare evenimente pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selectie si plasare a fortei de munca” Anunt si Documentatia pentru ofertanti07 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de promovare prin presa scrisa pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selectie si plasare a fortei de munca ” Anunt si Documentatia pentru ofertanti Anunt si Documentatia pentru ofertanti17 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: Achiziţie consumabile de birou pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/134547, „O sansa in plus pentru tineri” Anunt si Documentatia pentru ofertanti16 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: Achiziţie consumabile de birou pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti02 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: „Achiziție servicii de audit financiar” în vederea implementării activităţilor aferente proiectului POSDRU /129/5.1/G/135272 „Dezvoltare Centru de selecție şi plasare a forței de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti02 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: „Achiziție servicii de expertiză contabilă” în vederea implementării activităţilor aferente proiectului POSDRU /129/5.1/G/135272 „Dezvoltare Centru de selecție şi plasare a forței de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti02 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: „Achiziție combustibil auto/bonuri valorice” în vederea implementării activităţilor aferente proiectului POSDRU /129/5.1/G/135272 “Dezvoltare Centru de selecție şi plasare a forței de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti02 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: „Achiziție combustibil auto/bonuri valorice” în vederea implementării activităţilor aferente proiectului POSDRU /129/5.1/G/134547 “O șansă în plus pentru tineri” Anunt si Documentatia pentru ofertantiMergi la...

Servicii oferite