Proiect SOARE Start up Plus

Anunț Proiect SOARE – Șanse de Ocupare prin Antreprenoriat REsponsabil" Cod MySmis2014: 104944

Pe data de 14.12.2018 au fost publicate rezultatele FINALE privind planurile de afaceri declarate câștigătoare în urma evaluării planurilor înscrise în concursul de planuri de afaceri la EUROPROJECT PARTNER -  Proiect SOARE – Șanse de Ocupare prin Antreprenoriat REsponsabil" Cod MySmis2014 .

Rezultatele pot fi vizualizate aici

Anunț Proiect SOARE – Șanse de Ocupare prin Antreprenoriat REsponsabil" Cod MySmis2014: 104944

Pe data de 08.12.2018 au fost publicate rezultatele preliminare privind planurile de afaceri declarate câștigătoare în urma evaluării planurilor înscrise în concursul de planuri de afaceri la EUROPROJECT PARTNER -  Proiect SOARE – Șanse de Ocupare prin Antreprenoriat REsponsabil" Cod MySmis2014 .

Rezultatele pot fi vizualizate aici.

Anunț Proiect SOARE – Șanse de Ocupare prin Antreprenoriat REsponsabil" Cod MySmis2014: 104944

Au inceput înscrierile la Concursul de planuri de afaceri în cadrul proiectului "SOARE – Șanse de Ocupare prin Antreprenoriat REsponsabil" Cod MySmis2014: 104944 finanțat prin POCU 2014-2020 .

Metodologia de selecție a Planurilor de afaceri și Anexele cu formulare pot fi descarcate de aici

Informații suplimentare la sediul SC EUROPROJECT PARTNER SRL din Târgoviște, str. Nicolae Filipescu, nr. 102, tel 0722452274

 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana,va invităm sa vizitaţi www.fonduri-ue.ro 

SOARE - Şanse de Ocupare prin Antreprenoriat REsponsabil

 

Contract POCU/82/3/7/104944

 

 

EUROPROJECT PARTNER S.R.L. in parteneriat cu PROCONSULT S.R.L. si cu UNIVERSITATEA " VALAHIA " DIN TÂRGOVISTE, implementeaza proiectul SOARE - Şanse de Ocupare prin Antreprenoriat Responsabil.

 

Ce ne-am propus?

Obiectiv general

Creşterea ocupării prin antreprenoriat, înfiinţare de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană a Regiunii Sud Muntenia şi susţinerea acestora în vederea dezvoltării afacerilor.

Obiective specifice

1.Creşterea capacităţii individuale pentru 360 beneficiari prin oferirea de cunoştinţe de tip Know-what (să ştii ce), know-why (să ştii de ce), know- who (să ştii cine) şi know-how (să ştii cum) reflectate în serviciile integrate specifice (informare, evaluare,consultanţă şi sprijin pentru înfiinţarea afacerii) şi dezvoltarea competenţelor antreprenoriale pentru 360 persoane prin participarea la sesiuni de formare profesională.

2. Creşterea gradului de ocupare pentru 72 persoane prin susţinerea înfiinţării a 36 întreprinderi cu profil non-agricol în zone urbane din Regiunea Sud Muntenia.

3. Monitorizarea celor 36 de întreprinderi înfiinţate pentru implementarea planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului, în vederea dezvoltării afacerilor finanţate.

ETAPA I - FORMARE ANTREPRENORIALĂ

-Informarea publicului -afişe,pliante,campanie door to door,promovare online

-Selectarea grupului ţintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială- evaluarea abilităţilor cognitive, profilului psihologic, intereselor profesionale.

-Derularea programului de formare antreprenorială - cursuri de iniţiere „Competenţe antreprenoriale" de 120h (40h teorie,80h practică) în care se vor realiza Planurile de afaceri.

-Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanţate în cadrul proiectului - Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unui juriu pentru selectarea a 36 planuri viabile ce vor fi implementate in Etapa II

-Efectuarea de stagii de Practică - cele 36 de persoane ale caror planuri de afaceri vor fi selectate în vederea acordării subvenţiei, vor participa la stagiu de practică intr-o întreprindere funcţională a cărei activitate economică face parte din aceeaşi grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat.

ETAPA A II-A - IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI FINANŢATE DIN FONDURI FSE

-Furnizare servicii personalizate de consiliere/ consultanţă/ mentorat - Aceste servicii vor fi oferite celor 36 de persoane în vederea implementării afacerilor, completând cunoştinţele/aptitudinile dobândite în cadrul formării şi stagiilor practice.

-Asigurarea înfiinţării şi demarării funcţionării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului- cele 36 de intreprinderi nou înfiinţate vor avea sediul social si/sau punctul de lucru în mediul urban, în regiunea Sud Muntenia.

Se va urmări ca fiecare intreprindere să angajeze minim 2 persoane- la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de subvenţie.

-Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului -

Fiecare Plan de afacere selectat va fi susţinut financiar printr-o subvenţie în valoare de până la 40.000 euro/plan /100% din total cheltuieli eligibile. Acordarea finanţării se va realiza în baza contractului de subvenţie: o tranşă iniţială (75%) şi o tranşă reprezentând diferenţa pâna la valoarea totală a ajutorului de minimis, dupa ce beneficiarul face dovada că a realizat în termen de 12 luni venituri reprezentând minim 30% din valoarea tranşei iniţiale.

Echipa de proiect va oferi asistenţă pentru pregatirea documentelor de decontare.

- Monitorizarea de către administratorul schemei de anteprenoriat a funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate - vizează modul de funcţionare a firmelor, folosirea subvenţiei cu respectarea strictă a cerinţelor şi fluxurilor financiare, angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii sprijinite şi funcţionarea întreprinderii sprijinite prin contractul de subvenţie pe o perioadă de minimum 12 luni în Etapa a II-a ;

ETAPA A III-A - PROGRAM DE MONITORIZARE A FUNCŢIONĂRII ŞI DEZVOLTĂRII AFACERILOR FINANŢATE ÎN CADRUL PERIOADEI DE SUSTENABILITATE A ACESTORA

Vizează atingerea rezultatelor asumate de cele 36 de firme subvenţionate şi menţinerea locurilor de muncă nou create pe o perioadă de cel putin 6 luni.

Când?

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni (15 ianuarie 2018 -14 ianuarie 2021).

Pentru cine?

Grupul ţintă al proiectului este format dintr-un numar de 360 de persoane fizice din următoarele categorii: şomeri, persoane inactive (studenţi, persoane casnice, etc.), persoane care au un loc de muncă şi înfiinţează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă

  • Vârsta: minim 18 ani;

  • Studii: minim studii medii

  • Nu au mai beneficiat de servicii similare (formare antreprenorială si/sau asistenţă financiară nerambursabilă pentru infiinţarea unei firme)

  • Au reşedinţa sau domiciliul în Regiunea Sud Muntenia

  • Intenţionează să înfiinţeze o afacere nonagricolă în mediul urban

  • Nu pot face parte din grupul ţintă tinerii NEETs(16-24 ani) (care nu urmeaza nicio formă de învaţământ şi nici nu au un loc de muncă)

Cu ce?

  • Echipa de proiect (resurse umane specializate);

  • Resurse materiale:săli de curs, echipamente birotică / IT, soft evaluare, suport de curs etc.

  • Valoarea totală a proiectului: 8,678,956.83 lei, din care:

- 98.4309% Uniunea Europeană și Guvernul

României;

- 1,5691% contribuție proprie parteneri proiect;

Parteneriatul pentru proiect

Beneficiar -EUROPROJECT PARTNER S.R.L.

Municipiul Târgoviște, str.Nicolae Filipescu, nr. 102 , jud. Dâmbovița

Tel: 0726914143 , 0722452274

Email: andigabid2000@yahoo.com

www.europrojectpartner.ro

Manager proiect - Gabriel-Andi DOJANĂ

 

Partener 1 - PROCONSULT S.R.L.

Municipiul Târgovişte, România, B-dul. Libertăţii,nr. 3-5, judeţul Dâmboviţa

Tel:0725 926 624/ fix: 0245/ 213 908

Email: office@info-structurale.ro

www.infostructurale.ro

Coordonator proiect P1 - Petre-Luigi LUICAN

 

Partener 2 - UNIVERSITATEA " VALAHIA " DIN TÂRGOVISTE

Municipiul Târgovişte, B-dul. Regele Carol 1 nr. 2, judeţul Dâmboviţa,

Tel: 0722663554 ,  0723733889

Email: vtoplicianu@gmail.com loredanatanase80@yahoo.com

www.valahia.ro

Coordonator proiect P2 - Valerică TOPLICIANU

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

 

Editorul materialului: EUROPROJECT PARTNER S.R.L

 

Data publicării: 22 ianuarie 2018, Târgoviște

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

 

 

Achizitii Europroject Partner

29 mai 2015 – Anunt procedura de incredintare directa


Anunt procedura de incredintare directa avand ca obiect: Achiziţie servicii de inchiriere sali pentru desfasurare curs practic de manichiurist-pedichiurist in localitatea Moreni, jud. Dambovita, in vederea implementarii activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272 „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti17 aprilie 2015 – Raspuns solicitare clarificari in atentia tuturor operatorilor economici interesati


-Raspuns solicitare clarificari in atentia tuturor operatorilor economici interesati- Procedura de incredintare directa avand ca obiect: Achiziţie  servicii de inscriptionare materiale consumabile necesare derulare cursuri de calificare, pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272,„Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti9 aprilie 2015 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Pentru procedura de incredintare directa avand ca obiect: Achiziţie produse informative si de promovare roll-up, pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţieşi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti9 aprilie 2015 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Pentru procedura de incredintare directa avand ca obiect: Achiziţieservicii de inscriptionare materiale consumabile necesare derulare cursuri de calificare,  pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272,  „Dezvoltare Centru de selecţieşi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti18 martie 2015 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Pentru procedura de incredintare directa avand ca obiect: Achiziţie servicii de expertiza contabila pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti23 ianuarie 2015 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie materiale consumabile de birou (act aditional 2) pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti25 iulie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Ca urmare a nedepunerii de oferte  în cadrul procedurii de Încredințare directă pentru: Achiziţie servicii de leasing financiar autoturism pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă“,  organizată de EUROPROJECT PARTNER SRL  la data de 10.07.2014, se anulează respectiva procedura. Se relansează procedura de Încredințare directă pentru: Achiziţie servicii de leasing financiar autoturism pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă Anunt si Documentatia pentru ofertanti3 iulie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de leasing financiar autoturism pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă Anunt si Documentatia pentru ofertanti5 mai 2014 – Anunt licitatie Europroject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie articole de papetarie necesare derulare cursuri calificare pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti28 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de intretinere si reparare mijloace de transport pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti26 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de furnizare echipamente IT (copiator multifunctional, laptopuri, videoproiector) pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti13 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de intretinere echipamente IT pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selectie si plasare a fortei de munca ” Anunt si Documentatia pentru ofertanti09 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii editare si tiparire materiale publicitare: flyere, afise, raport de cercetare pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selectie si plasare a fortei de munca ” Anunt si Documentatia pentru ofertanti07 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii organizare evenimente pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selectie si plasare a fortei de munca” Anunt si Documentatia pentru ofertanti07 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de promovare prin presa scrisa pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selectie si plasare a fortei de munca ” Anunt si Documentatia pentru ofertanti Anunt si Documentatia pentru ofertanti17 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: Achiziţie consumabile de birou pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/134547, „O sansa in plus pentru tineri” Anunt si Documentatia pentru ofertanti16 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: Achiziţie consumabile de birou pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti02 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: „Achiziție servicii de audit financiar” în vederea implementării activităţilor aferente proiectului POSDRU /129/5.1/G/135272 „Dezvoltare Centru de selecție şi plasare a forței de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti02 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: „Achiziție servicii de expertiză contabilă” în vederea implementării activităţilor aferente proiectului POSDRU /129/5.1/G/135272 „Dezvoltare Centru de selecție şi plasare a forței de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti02 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: „Achiziție combustibil auto/bonuri valorice” în vederea implementării activităţilor aferente proiectului POSDRU /129/5.1/G/135272 “Dezvoltare Centru de selecție şi plasare a forței de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti02 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: „Achiziție combustibil auto/bonuri valorice” în vederea implementării activităţilor aferente proiectului POSDRU /129/5.1/G/134547 “O șansă în plus pentru tineri” Anunt si Documentatia pentru ofertantiMergi la...

Servicii oferite